Framtiden?

Fotografera?
Moderera?
Skriva?
Laga mat?
Skapa ett lugnt och kreativt sammanhang?
Eller bara fortsätta som vanligt?