Tentan jag aldrig trodde skulle skrivas


Plötsligt sitter ett tjugotal blivande ingenjörer på ett universitet och skriver en tenta jag har gjort. Det trodde jag aldrig skulle hända.