Det här med politik

Jag är medlem i två politiska partier. Igår kväll ringde en kvinna som är engagerad i ett av dem. Det partiet har börjat sin process med att hitta kandidater till de olika valen nästa år – riksdag, landsting och kommun. Det visar sig att någon har nominerat mig som kandidat till Riksdagen och Landstinget, som representant för det partiet. Jag avböjde direkt eftersom jag:

  1. Inte är aktiv medlem
  2. Inte är förankrad i partiet
  3. Inte är beredd att äventyra mitt företagande
  4. Inte är beredd att stressa ännu mer eller avskärma mig ännu mer från min famiilj

Någon gång i framtiden kommer jag ta det här steget. När är oklart. Jag känner mig både smickrad och lockad över någon faktiskt sett mig och velat föra fram mitt namn i en sådan här process. Men inte här och inte nu.