Ett par frågor som handlar om världen utanför

Jag undrar en sak. Frågan riktas nog till dig som tycker att kvinnor, män och barn som bor i Sverige borde betala ännu mer pengar för ett starkare militärt försvar. Jag riktar den också till dig som tycker att vi borde stänga gränserna och inte släppa in människor från andra delar av världen av olika anledningar.
OM det nu är så att hela världen vill åt oss och något som finns i kungariket Sverige, skulle detta inte redan vara förlorat då?
I världen lever sju miljarder människor. Det finns mellan trettio och fyrtio städer i världen som har fler invånare än kungariket Sverige. Nästan alla dessa människor lever längre söderut, där solen skiner oftare och varmare vilket gör att livet blir lättare att leva eftersom det är lättare att odla marken då. Den mänskliga kroppen mår också bättre i varmare klimat. Det gör att väldigt många människor av de där sju miljarderna som inte lever i Sverige är smartare än många av oss som lever här i mörkret och kylan. Väldigt många av dem är dessutom rikare och bättre beväpnade. Så låt mig utveckla min fråga i ett antal underliggande frågeställningar.
1. VAD är det världen vill ha och som vi måste försvara?
2. VILKA är de där massorna av människor som vill ha det där vi måste försvara?
3. VEM är det som vill komma hit och ta över VAD?
Jag vill gärna försöka förstå hur du tänker. Så hjälp mig gärna genom att svara på frågorna.