Alternativ

1. Försöker få ett lönearbete
2. Slår ihop min firma med någon annans
Jag kommer inte kunna fortsätta på egen hand. För torftigt i det långa loppet. Sen lär förstås både alternativ ett och alternativ två ta tid.