Om att sätta en agenda, en digital agenda.


Nu är det dags att sätta en digital agenda för Örebro län. Det handlar om att använda de möjligheter länets ganska väl utbyggda IT-infrastruktur ger oss. Det har blivit dags att prata om andra saker än megabits och sånt.
Jag har hjälpt de ansvariga tjänstemännen på Länsstyrelsen i Örebro län med några strategiska råd samt tagit fram en enkel webbplats i WordPress, digitalagenda.nu, som kommer fungera som ett slags informationsnav mellan de olika aktörer som tillsammans arbetar fram den digitala agendan. Information finns också på Länsstyrelsens webbplats och i ett flöde på Facebook. twitter följer också, senare.
Imorgon hålls en första konferens på Örebro slott. Jag kommer tyvärr inte kunna delta, men hoppas och tror på det här samtalet. Tror det kan vara ett bra sätt att sätta en agenda.