Grönt mot blått eller rött

Ju närmare det svenska valet jag kommer desto svårare har jag att acceptera att Miljöpartiet lierat sig så hårt med S och V. Borde inte socialliberala och gröna krafter bygga framtiden istället? Den nuvarande kopplingen kanske ger kortsiktig vinst, men vad blir den samhälleliga plusfaktorn? Jag är osäker.
Och fortsätter fundera på det.