Förberedelser

FWR_8155
Har ställt in ljuset och sett över utrustningen. Imorgon fotograferar jag en skådespelare och en familj. Sen får jag se hur jag göra framöver. Ekonomiskt går det inte. Har inte ens marginaler att försöka. På riktigt. Eller så är det livet utanför som kräver för mycket. Kostar för mycket.
Kreativitet – Ekonomi 0-3.
FWR_8138

Ett svar på ”Förberedelser”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.