Ulf Lundell: sextio

Ulf Lundell har fyllt sextio. Jag noterar detta eftersom jag har en ganska djup respekt för den mannen. Dock känns det inte riktigt värdigt att utropa ett käckt hurra. Så jag nickar lite mot norr och skickar en tacksam tanke istället.