Lite buzz


Ja, det finns något jobbigt frälsarsymptom hos många aktiva av de här sociala medianarkomanerna. Men… mönstret har förändrats och det handlar snart om en vardag såna som jag bara finns i liksom. Tro inte på propagandan. Skapa din egen bild. Möjligheterna är många.

Ett svar på ”Lite buzz”

  1. …jag jobbar för ett företag som hjälper företag att ta reda på vad social media users säger om deras brand. Så väldigt i tiden.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.