3 svar på ”Kollektivtrafik”

  1. Att de redan gör det. För du tror väl inte att de pengar SL drar in på biljetter och kort finansierar hela grejen?

  2. SL trafiken är ungefär 50% skattefinansierad.
    Om man lägger ett fördelningspolitisktperspektiv på frågan kan jag förstå åsikten att kollektivtrafiken ska vara skattefinansierad.
    Är man däremot ute efter en bättre miljö är inte avgiftsfri kollektivtrafik lösningen. Forskning visar nämligen att i princip skulle bara de som redan åker kollektivt, går eller cyklar resa mer kollektivt. Naturligtvis skulle en mindra antal bilister byta till kollektivtrafiken men bilisten väljer inte bilen pga av att kollektivtrafiken är för dyr de väljer bilen av tidsbesparing, bekvämlighet etc.
    För att få fler bilister att resa kollektivt ska du istället använda pengarna till att bygga ut kollektivtrafiken för att därmed bla minska restiderna och öka komforten.

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.