Förfrost

Bild-088
Den är här nu. Förfrosten. När morgondaggen efter en klar natt ligger kvar. Inte som is, men stilla och ganska orörligt ligger den på bilen tills solen torkar upp den.