Balansering

eltrans
Om det inte vore för transformatorstationerna som står i villaområden skulle medelklassens värstingar aldrig våga utveckla sin klotterestetik. Här, likväl som hemma i Sverige. Så tack infrastrukturen. Den skapar kreativitet. Eller något.