Överdos

Ella har fått en överdos av sitt långverkande insulin nu på morgonen. Så jag stannar med henne ett par timmar för att se till att hon inte sjunker okontrollerat lågt i blodsocker. Och får en anledning till att ödmjukt konstatera att mitt liv handlar om att finnas till för mina barn. När de behöver det. Ibland är valen enkla.