Hur bra går det för Huddinge?

img_0849
Det finns de som tror att trottoarer av guld eller floder av vin är kännetecknande för framgångsrika städer. Well, i min hemstad har vi islatte på gatan.