Ella om koncentration

Pappa, varför har du såna bucklor i pannan?
Frågan ställdes när jag koncentrerat rynkade pannan i samband med att gav henne insulin.