Att göra

  1. Värma upp huset och hitta en lösning på pannproblemet.
  2. Ta hand om ett avloppsstopp i köket.
  3. Städa och ta bort julen.
  4. Tvätta bil.
  5. Tvätta kläder.
  6. Boka servicetid för forden.
  7. Lämna tillbaka Toyotan.

Men konstigt nog, redan när jag formulerade denna prioriteringslista slog det mig att jag egentligen borde inventera lägenhetsutbudet i Södra Stockholm. Eller anställa en handy man, ety jag är värdelös på sånt som gäller punkt 1 och 2.