Svårt att förstå

Priset på E85 har just gått upp med nittio öre per liter. Det är minst sagt en stor höjning som bensinsbolagen motiverar med två saker. För det första att det nu är vinterblandning (som innehåller lite mer bensin), för det andra att dollarkursen stiger vilket gör bränslet dyrare.
Samtidigt har bensinpriset sänkts vilket får mig att tro att dollarkursen inte påverkat det priset. Totalt sett innebär det att det nu är mer ekonomiskt fördelaktigt att köra en bensinbil än en som går på E85. För min familjs privatekonomi innebär det att vi tjänar mer pengar på att skita ned luften än att försöka ta ett ekologiskt ansvar. Översatt i fysisk verklighet borde vi göra oss av med vår vintertörstiga Ford Focus Flexifuel och behålla vår Toyota Aygo. Om vi tittar på dilemmat rent ekonomiskt.
Ohållbart är bara förnamnet. Ännu ett skäl till jag att vill kunna införskaffa en renodlad elbil eller en Airpod One. Nu.