Musik värd att vänta på

På andra sidan nyåret, i januari, kommer två skivor värda att vänta på. Det är för det första Perssons Pack som kommer tillbaka med ”Öster om Heden” och för det andra den just nu hyperproduktive Bruce Springsteen som släpper ”Working on a dream”.
Två av samtidens bästa historieberättare.