Genomsnittliga steg

Har just rapporterat in oktober månads stegmätning i det för ändamålet upprättade exceldokumentet vi delar på enheten. Efter 94 dagars stegmätning är min genomsnittliga steglängd per dag 9568. Det är bra. Väldigt nära målet som är 10000. Lite bättre flyt under november så kommer jag ha bidragit till gruppresultatet enligt plan.