Framtidsfrågor


Konferens. På dagordningen står framtidsfrågor. Obehagliga sanningar och behagliga visioner möts. Erfarenhet möter nyskapande. Allt sammanlagt en inspirerande dag.