Framtidens boende är passivt


Idag var jag tillsammans med några kollegor från Huddinge kommun på studiebesök i Trosa. Närmare bestämt hos Erik Hedenstedt och Ekologiska Byggvaruhuset och det experimentbygge som närmar sig inflyttning efter två års planering och byggande. En arkitektritad villa på 120 kvadratmeter med havsutsikt. Beläget på en höjd någon kilometer utanför Trosa. Vansinnigt vacker miljö, vansinnigt snyggt ritat men framförallt vansinnigt smart.

Huset är ett passivhus. Vilket kraftigt förenklat innebär att det värms upp av spillvärme från hushållsmaskiner, lampor och mänsklig kroppsvärme tillsammans med solljus. Men Erik har tagit sitt bygge ett par steg längre och byggt med hållbara material, från lerputs och halm till återvunnet tegel.Balkongen är inte bara läcker, den är funktionell också. I övre kanten sitter solfångare och på vintern kommer balkongens bortre vägg draperas med svart tyg för att luften i det inglasade rummet ska värmas upp och återvinnas i ventilationssystemet. Smart.

Golvet av glas gör att gränsen mellan ute och inne raderas ut på ett bra sätt.

Husets väggar är 40 centimeter tjocka och består av lera, hästskit, halm, vass, murtegel och träreglar. Invändigt är väggarna målade med lerfärg som inte emitterar något onyttigt.

Sedumtak. Snyggt och funktionellt.Vi behöver fler visionärer som Erik Hedenstedt. Som vågar och tar möjligheten att prova saker. Jag tror hans passivhus kommer kunna bli ett landmärke på flera sätt. Inte minst som bro mellan det ekologiska och det estetiska. Plus att det faktum att han inte bara koncentrerat sig på att göra huset så tätt och passivt som möjligt, utan även giftfritt och ekologiskt.
Imponerande och inspirerande.