Prestige

Har just varit på ett prestigefyllt möte med en rad prestigefyllda människor. Dessutom med en alldeles utomordentligt prestigefull mötesledare.
Prestige leder aldrig framåt.