Varför strejk? Varför fack?

Känns som att vårdstrejken har två riktigt stora förlorare. De som strejkade, som liksom gjorde det för ingenting. Facket, som slog ännu en spik i sin kista. Mycket snack, lite verkstad. Klent resultat.
Samhället är den största förloraren. Kvinnodominerade yrkesgrupper fortsätter klassas som mindre värda.