Överdos av insulin

De närmaste 24 timmarna ska vi lära oss att hantera ett nytt diabetestrauma. Hanna har överdoserat sitt Lantus, vilket är det långverkande insulin som ska motverka att blodsockret stiger mellan måltiderna. Hon har tagit dubbel dos av misstag. Det innebär att vi måste göra täta mätningar av hennes blodsocker under natten och morgondagen. Och förhoppningsvis får hon ingen superlåg känning.
Vi har pratat med sjukhuset, men eftersom ingen diabetesspecialist hade jour fick vi egentligen inte några bättre råd än de vi redan gett oss själva. Nu kör vi på chips och choklad och täta mätningar.
Återkommer.