No Impact Man

For one year, my wife, my 2-year-old daughter, my dog and I, while living in the middle of New York City, are attempting to live without making any net impact on the environment. In other words, no trash, no carbon emissions, no toxins in the water, no elevators, no subway, no products in packaging, no plastics, no air conditioning, no TV, no toilets…

Har inte läst den här bloggen ännu, men utgår ifrån att det kommer vara spännande läsning. En man i New York som försöker ställa om sin liv under ett år för att inte göra något eko-avtryck. Året har just slutat.