Det våras för elfordonen i Stockholm

Efter att regeringen, Volvo och Vattenfall presenterat sin satsning på elbilar och laddningsplatser för dessa följer fler efter. Nu har även Stockholms stad och Fortum presenterat en satsning på utbyggd infrastruktur för den som väljer att åka med fordon som drivs av elmotorer.
Jag tror väldigt hårt på den här tekniken. Det kommer göra det möjligt för människor att färdas på sitt sätt utan att behöva välja mellan kollektivtrafiken för ekonomins och miljöns skull eller flexibiliteten med att åka eget fordon.