Riktiga jobb

Jag har utbildat mig och blivit vuxen i en tid när Sveriges företag och arbetsgivare skrek efter akademiker. Ingenjörer, beteendevetare, samhällsvetare, ekonomer, jurister… min generation lockades och pockades in på universitet och högskolor och högskolor som blev universitet.
Idag skriker samma företag och arbetsgivare efter något helt annat. Människans förmåga att göra prognoser och tänka långsiktigt visar sig än en gång – helt naturligt – vara begränsad.
När AMS idag presenterar sin årliga rapport om vart jobben finns visar det sig att Sverige nu behöver människor som gör riktiga jobb. Tänkarna behöver kompletteras med görare.