Mer tvång och kontroll

Dagens förslag för att bygga det nya Sverige kommer ifrån Mikael Söderlund som är moderat och borgarråd i Stockholm. Det handlar om böter för nedskräpning. Jag har svårt att bestämma mig. Är det ett Singapore vi vill ha? Eller är det ett samhälle som fungerar som det gjorde på medeltiden?
Just nu verkar den präkitga och rättrådiga medelklassens folkhemsbygge baseras på en självpåtagen syndarroll som hade gjort den gamla kyrkans män stolta. Kontrollera mig! Slå mig! Jag är förtappad!
Skärp er.