Framtiden är eldriven och tvåhjulig

emax.jpg
På väg hem från jobbet stannar jag i Gubbängen och provar en eldriven moped. Där ligger den långsiktigt hållbara utvecklingen för mig och mina transporter i närområdet, vilket är nittio procent av mina transporter. Utsläppsfritt, ekonomiskt och skönt. Att susa fram i fyrtiofem kilometer i timmen utan motorljud kändes väldigt bra, och väldigt 2008.
Vår familj behöver inte två bilar.