En fantastisk story 2

carola.jpg
Oj. Det verkar som Carolas makt är större än jag trott. Tingsrätter, hovrätten, kammarrätt och regeringsrätt har tillsammans med Högsta Domstolen visst fått konkurrens.  Vem behöver riksdagen som lagstiftare när Aftonbladets redigerare verkar klara samhällsutveckligen galant. Kan det vara detta tenoren menade med att hela målet var den största rättsskandalen någonsin i Sverige?