Tre dagars arbetsvecka

diktaturlogo
Det här är den första i en lång serie av tankar jag har om det samhälle jag skulle bygga om jag var diktator. Det kan mycket väl vara embryot till mitt partiprogram.
Om jag var diktator skulle jag vända på arbetstiden.

Människan måste arbeta mindre och vara mer med sig själv, sina nära och sina kära. Därför skulle arbetsveckan vara max tre dagar i min diktatur.

Positiva effekter för individen

  • Mer tid att leva

Postiva effekter för samhället

  • Arbetslösheten försvinner eftersom flera måste arbeta för att kompensera för bortfallet av arbetade timmar
  • Större omsättning av varor och tjänster eftersom lediga människor handlar och gör saker
  • Färre psykosocialt betingade sjukskrivningar
  • Fler människor på gator och torg ger ökad trygghet
  • Fasligt motiverade människor i arbete