Mitt i omställningen

Nu och ett par dagar framåt får jag jobba mitt i omställningens Sverige. Där gammal ekonomi motas ut av ny. Där handfast arbete byts ut mot kunskap. Det är spännande och synnerligen lärorikt. Information blir allt viktigare. Både den som kommer in i en organisation och den som går ut. I den skärningspunkten befinner jag mig. På en myndighet som genomgår förändringar.