Politiker med insikt

Dagens goda nyhet angående planetens framtid 1: Det verkar finnas en partiöverskridande insikt i Sveriges Riksdag om att det effektivaste sättet att begränsa utsläppen från trafiken är att höja skatten på fossila bränslen. Således är våra politiker bättre pålästa än Expressens läsare. Jag kan förvisso tycka att det inte är bränslet som borde straffbeskattas utan utsläppen, men det är upp till de som kan sin petroleumkemi och ingenjörskonst för förbränningsmotorer att avgöra. Politikernas insikt att något måste göras är åtminstone en god nyhet.
Dagens goda nyhet angående planetens framtid 2: FN:s stora klimatmöte på Bali har börjat. Forskarna har sagt sitt. Nu är det politikernas tur. Inte kan det väl gå fel?