365bilder.se ersätter fotodagboken

Fotodagboken som den sett ut ett par år nu går i graven vid årsskiftet. De bilder av privat karaktär jag vill publicera kommer jag lägga direkt här på bloggen istället. Istället kommer jag starta projektet 365bilder.se på riktigt. En tanke jag burit på i flera år. Grundtanken är densamma som med fotodagboken. En bild varje dag. Men på 365bilder.se blir det något annat. Något som förhoppningsvis kan ta sig andra former än bara bilder på webb i framtiden.
Projektet startar några sekunder efter midnatt 1 januari. Häng med.