Farbror för femte gången

11.55 blev Bror och Katarina stolta föräldrar till en son. Jag blev farbror för femte gången. Laura, Isaac, Agnes, Olivia och nu den ännu onamnade pojken. Hurra, världen behöver fler goda människor!