Statstjänsteman eller frilans?

Snart ska jag göra ett viktigt val. Vad ska jag arbeta med efter 1 december?
Kommer jag vara kvar på den staliga myndighet jag jobbar på nu? Kommer jag gå tillbaka till den statliga myndighet jag är tjänstledig ifrån? Eller kommer jag rentav ta steget och bli frilans på heltid?
Sm statstjänsteman får jag använda min utbildning och röra mig på en hög teoretisk/strategisk nivå. Det har sina fördelar. Som frilans får jag använda kreativitet fullt ut, utan hämningar. Det har sina fördelar. Som statstjänsteman förväntas jag vara på en viss plats vid en viss tid varje dag. Det har sina nackdelar. Som frilans styr jag över min egen tid. Det har inte många nackdelar. Som statstjänsteman kommer jag från tid till annan stressa mellan jobbet och dagis/skola/hem. Som frilans kommer jag jobba med hemmet som utgångspunkt.
Egentligen är ju svaret på frågan vad jag ska göra efter 1 december självklart. Men, när ord som hushållsekonomi, amorteringar och räntor kommer in i ekvationen tillsammans med abstraktioner som grupptillhörighet, självförtroende och ansvarstagande försvåras uträkningen.
Ett par viktiga samtal kommande veckor kommer vara viktiga i grunden för mitt val, som jag tror blir någon form av kompromiss till dess tiden är mogen.