Utan byxor?

bakeri.jpg
Jag vet inte om den eller de som arbetar i den här vagnen på torget i Karlshamn har byxor på sig. Vågade aldrig gå runt och titta.