Har förlorat två år

Jag gjorde bort mig när jag rensade webbservern och tog helt sonika bort fotodagböckerna från 2005 och 2006. Har ingen backup. Bilderna finns på hårddisk och DVD-skivor, men alla mina texter är borta.
Skit.