Etthundratio miljoner

Jag är delägare i Peter 2 Meter AB. Peter 2 Meter AB driver webbplatserna dagensbok.com och dagensskiva.com. Dagensskiva.com är Sveriges sjuttonde största blogg till besökarantal. De tjugo största bloggarna i landet har nyligen värderats till etthundratio miljoner, grundat på årliga annonsintäkter. Jag pensionssparar inte. Men jobbar hårt på att lösa pensionen på andra sätt.
Kapitalist, javisst.