Ella är tillbaka

Efter nästan sex timmars sömn och några rejäla tömningar av magen via övre utgången är Ella tillbaka igen. Med gott humör, hunger och törst sprider hon glädje och lättnad i hela sällskapet.
Toppen.