EU-demokrati

Lite skönt är det på något sätt. För några år sedan var det stökigt i den europeiska opinionen kring förslaget till ett nytt fördrag. Holländare och fransmän folkomröstade och vill inte ha ett sådant. EU:s statschefer, diplomater och förhandlare gjorde då ett smart drag. Tog paus. Väntade tålmodigt tills dess att medborgarna inte brydde sig längre. Och i natt kom de överens. Fördraget är klart, i stort sett oförändrat. Ingen lär få folkomrösta den här gången.
Eftersom jag själv aldrig gick med i EU har jag inte någon åsikt, annat än den att det är fascinerande att spelet om unionens utveckling kan vara så cyniskt. Och att unionens politiker och tjänstemän kanske kan sluta förvånas över det låga intresset för unionen och det låga valdeltagandet i valen till Europaparlamentet bland medlemsstaternas medborgare.
Vi behandlar er som ni behandlar oss – helst inte alls.