Mitt första maj-tal

Jag firar inte första maj. Känner mig inte berättigad att vara ledig idag. Men skulle jag hållt ett tal hade det varit ungefär så här:

Kamrater!
Nu går vi hem och gör något viktigare än står och fryser på det här torget för att högtidlighålla en ideologi som var aktuell för hundra år sedan. Nu blickar vi framåt istället och går hem till dem som verkligen älskar oss.