Ett besök från pelletsmannen

Pelletsmannen har varit här. Brännaren är justerad och jag har plockat ut delar ur pannan, så nu är draget bättre och förhoppningsvis blir våra problem med uppvärmningen lösta nu.