46 år gammal

Det är min födelsedag. Men jag känner mest att jag inte vill leva just nu. Jag vill pausas, tas om hand och frysas ned. Sen kan ni tina upp mig när världen är rimlig igen. När mina egenskaper är efterfrågade istället för pestsmittade.
Skitliv. Skittrött.