förr och förrförr

Nittio minuter in i rösträknandet för omvalen i Örebro och Västra Götaland känns det lite tragiskt. Lågt valdeltagande. Partier som vill ha det som förr och det där partiet som vill ha det som förrförr går framåt.

Utveckling?