Genomföraren

Har just testat mig själv. Igen. Den här gången har jag låtit Typealizer gå igenom min blogg. Det verkar vara ett Myers-Briggstest av lightkaraktär. Säkert baserat på vilka ord jag använder mest när jag bloggar.
Enligt Typealizer är jag Genomföraren, ESTP. Det innebär:

Den aktiva och lekfulla typen. De är särskilt uppmärksamma på människor och saker runt omkring dem och är oftast fulla av energi. De pratar, skämtar och ägnar sig åt fysiska utomhusaktiviteter.

Genomförarna är som gladast då de får arbeta i aktion-späckade miljöer som kräver deras fulla uppmärksamhet och fokus. De kan vara väldigt impulsiva och föredrar att starta saker snarare än att avsluta dem. De kan ha svårt att sitta still eller overksamma nån längre stund.

För ett par år sedan gjorde jag ett analogt skriftligt Myers-Briggs. Ett test som visade att jag jobbar mycket med intuition och är en ESFJ-typ. Hade jag fått den stämpeln av Typealyzer så blidde det så här:
Åsiktsmaskinen värdesätter harmonisk mänsklig kontakt över allt annat. De är bäst på jobb som innebär att hantera människor och är särskilt begåvade på att locka fram samarbete från personer som kanske är upprörda eller oroliga. De lyckas alltid uttrycka den lämpliga känslan i den rådande situationen! De är känsliga för både kritik och beröm och har en tendens att se till att flocken håller ihop – ibland genom att sålla ut det eller de som inte “passar sig”. De trivs bäst när det är ordning och reda i den yttre världen – bland både människor och saker. Och ser gärna till att även andra håller ordning och reda på sig själva och sina saker.
De låter sällan logisk analys få företräde för personliga åsikter. Om de stöter på åsikter från en mer analytisk och opersonlig person använder de sina subjektiva känslor för att förhålla sig till det. De föredrar därmed att avgöra om det är t ex “snällt” eller “elakt” menat, snarare än “sant” eller “falskt”. De älskar att ha varma relationer och trivs som fisken i vattnet när de får träffa och prata med många personer – gärna samtidigt! De har lätt för att prata – och tänker gärna medan de pratar. Det gör att de ibland kan tycka att de “gör bort sig”, men så länge de får positiv respons från andra människor pratar de glatt vidare.
Mer på Typelogic.com
Så, vem är du?