366 bilder + 365 nya

36508
Nu har jag gjort den slutgiltiga snabbreprisen av 2008 års alla bilder på 365bilder.se. Dessutom tror jag mig slutfört alla förberedelser inför kommande år. Från och med imorgon är vi två fotografer som samsas på den bloggen och det är Sonia som kommer vara först ut på banan i morgon. Bloggen är nu också tvåspråkig så att våra vänner och släktingar som inte kommunicerar på svenska ska få en möjlighet att förstå bilderna i sitt sammanhang.
Så bildmässigt kan jag nu lägga 2008 till handlingarna och se fram emot 2009.