Depression?

Krigsrubriker i nyhetskanalerna nu på morgonen. Det handlar om börsernas fall och spekulationsekonomins kollaps. Visst, den kommer bara vara tillfällig, men på något sätt är det ett sundhetstecken att bolag byggda på inkompetens och dåligt risktagande försvinner från marknaden.
Om nu marknaden hade fungerat. De här aktörerna kommer tyvärr inte försvinna. Skattebetalare världen över kommer tvingas betala för att de ska få behålla sina jobb. Alternativet hade varit att alla sparare tömmer sina konton och placerar pengarna på bättre ställen. Men eftersom de diffusa ekonomiska systemen i så fall skulle kollapsa kommer inte detta tillåtas.
Kapitalismen behöver nämligen ett visst mått av kommunism för att fungera.