Diabetesnumerologi

Hanna: 3,218,33,6 – 6,8 – 4,5 – 6,9
Ella: 5,6 – 11,1 – 8,2 – 5,9 – 12,9
Dagens blodsockermätningar för barnen. Blå siffra visar lågt blodsocker som innebär för lite näring. Röd siffra betyder högt blodsocker vilket innebär för lite insulin. För många blå siffror i livet gör att kroppen måste anstränga sig för att existera vilket till slut kommer påverka bl.a. hjärnan negativt. För många röda siffror kommer leda till att vener och artärer slammar igen vilket kan leda till synskador, försämrad blodcirkulation och hjärtproblem.
Svarta siffror är bra. Vi som inte har diabetes har aldrig lägre blodsocker än 4,0 eller högre än 10,0.